Tjänster

 

THURIXgruppen utför bland annat följande tjänster:

Projekt- och byggledning

Såsom utredningar, kalkyler, projektering, projektledning, upphandling, byggledning och besiktningar.

 

Kvalitetsansvarig E/N

Vi åtar oss uppdrag som kvalitetsansvarig.

 

Statusbesiktning fastigheter

Genomgång av fastigheters status tekniskt och underhållsmässigt, upprättande av åtgärdsplaner samt genomförande av dessa.

 

Fastighetsförvaltning

Hjälp med frågor inom fastighetsdrift, underhåll, energioptimering och utredningar.

 

Myndighetskrav

Vi kontrollerar de krav som gäller för er verksamhet och hjälper er att uppfylla dem.

 

Systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med lagen om skydd mot olyckor

Vi hjälper er med allt från utbildning i lagkrav till dokumentering, åtgärder och övningar.

 

Målningsentreprenader

Projektering, kalkyl, upphandling, kontroll och besiktning av målningsentreprenader.

 

Datorservice

Vi utför konsultation, installation, service inom it, data och el. Behöver du en enkel hemsida kan vi även hjälpa dig med detta.

 

BAS-P

Byggarbetsmiljösamordning-projektering.

 

Installationsamordning

Tidplaner, samordning, kontroll

 

Energiexpert

Thermografering, rapporter, energi, fukt och isolering.

THURIXgruppen 2018